محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری

Byadmin

محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری

محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری

ضرورت دقت کامل در هنگام کابل‌کشی

امکان شکستن در صورت گذشتن زاويه فيبر از يک حد معين

محدود بودن ميزان کشش برای فيبرهای با ظرفيت مختلف

محافظت کامل در برابر ضربه ، برای فيبرهايی که از درون حوضچه می‌گذرند

 

About the author

admin administrator

Leave a Reply

eighteen − eighteen =