مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری

مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری

مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری

 

1- پهنای باند بسيار بالا
2- افت بسيار کم
3- وزن کم و قطر کوچک
4- ايزولاسيون کامل الکتريکی
5- مصونيت در برابر تداخل و هم شنوايی
6- امنيت سيگنال
7- فراوانی و ارزان بودن مواد
8- نگهداری آسان
9- ظرافت و قابليت انعطاف
10- مصونيت در مقابل عوامل جوی و رطوبت

 

پرینت