دوره آموزشی HP APS Server

نام دوره: Servicing HP Proliant APS ML/DL/SL Servers

مدت دوره: 40 ساعت 

HP-Servicing-Proliant-ML-DL-SL-Servers-دوره-آموزشی-سرور

سیلابس دوره آموزشی

Module 1: Configuring ProLiant Server and Array Hardware
Objectives
Firmware upgrade process
Configuring HP ProLiant server
DDR3 memory specifications and configuration rules
Configuring storage subsystem
Learning check
Module 2: Installing Server Support Software
Objectives
HP Insight Control management suites
SmartStart
ProLiant Support Pack
Validating and testing the solution
Setup differences for 100-series ProLiant servers
Learning check
Module 3: Use and Maintain Integrated Lights-Out Products
Objectives
HP Lights-Out technology and benefits
Functions of iLO3 Management processor
Functions of iLO2 Management processor
Learning check
Module 4: Storage Solutions for ProLiant Servers
Objectives
Storage technologies
HP disk drives
HP ProLiant Array controllers
Storage solutions
Learning check
Module 5: Data Availability and Protection for a ProLiant Server
Objectives
Increasing availability through power protection
Rack options
Memory protection technologies
Disk Backup System
Learning check
Module 6: Troubleshooting ProLiant Motherboards
Objectives
Server Boot process
Boot process failure indicators
Troubleshooting reboot problems
Learning check

 ثبت نام دوره آموزشی امنیت CEH