بکاپ-D2D2T-راهکارهای-Backup-سیستم.

Disk-to-Disk-to-Tape به یک Device آرشیوگیری گفته می شود که در آن دیتا ابتدا بر روی یک سیستم دیسکی ذخیره می شود و سپس در داخل یک ذخیره ساز Tape و یا استوریج بکاپ ذخیره می شود.

سیستم D2D2T کمک می کند تا Data Loss به پایین ترین حد خود برسد و تجربیات قبلی سازمانها از خرابی های tape را کاملا حذف می کند.

استفاده از سیستم بکاپ D2D2T یک نسخه از کلیه اطلاعات را در دسترس قرار می دهد و بازیابی سریع این اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. این راهکار همچنین کپی اطلاعات بر روی Tape به منظور بازگردانی در مواقع Disaster Recovery را پشتیبانی می کند.

سیستم D2D2T می تواند یک Virtual Tape و یا یک Disk Library باشد.