مفهوم Tape

مفهوم Tape

مفهوم Tape

 

پشتیبان گیری از اطلاعات یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان هاست. بهترین ابزار پیشنهادی برای پشتیبان گیری Tape می‌باشد از این رو در این طرح از تجهیزاتی مانند Tape استفاده می گردد که دارای قابلیت زیر می باشد:

  • ظرفیت بسیار زیاد و قابل ارتقاء با توجه به نیاز سازمان
  • پشتیبان گیری با سرعت بسیار بالا و خارج از ترافیک LAN
  • قابلیت Restore با اطمینان بسیار زیاد
  • قابلیت تعویض و ارتقا Storage بدون Downtime
  • عمر مفيد مناسب ( بيش از سی سال )

تمامی اطلاعات سازمان که روی SAN است روی Tape به صورت مدوام پشتیبان گیری می گردد.