مفهوم Tiered Storage
این واژه که می‌توان آن را به لایه بندی یاطبقه بندی فضای ذخیره‌سازی ترجمه کرد اشاره به سطوح مختلف ذخیره‌سازی دیتا بر اساس اهمیت آن دارد. بسته به میزان محافظت مورد نیاز از دیتا، سرعت مد نظر و میزان مراجعه به آن، اطلاعات در بخش‌های مختلفی از یک سیستم ذخیره‌سازی قرار می‌گیرند. برای مثال در لایه ۱ (Tier 1) معمولاً بهترین و سریعترین و مطمئن ترین سخت‌افزارها (دیسک‌ها) قرار می‌گیرند تا دیتای حیاتی و ارزشمند سازمان را در خود جای دهند در حالی که لایه ۲ که روی سخت افزارهای ارزان تری قرار دارد، میزباناطلاعاتی با اهمیت و نرخ فراخوانی کمتر خواهد بود.