حافظه NVRAM

حافظه NVRAM

حافظه NVRAM

حافظه دسترسی تصادفی غیر فرار (NVRAM) یک حافظه دسترسی تصادفی (RAM) است که داده ها را بدون نیاز به منبع قدرت (برق) حفظ می کند. این امر برخلاف حافظه دستیابی تصادفی پویا (DRAM) و حافظه دسترسی تصادفی استاتیک (SRAM) است، که هر دو داده ها را فقط تا زمانی که برق در اختیار  داشته باشند، حفظ می کنند یا اَشکال دیگر حافظه مانند نوار مغناطیسی، به طور تصادفی قابل دستیابی نیستند؛ اما داده ها را به مدت زمان نامحدود و بدون احتیاج به برق حفظ می کنند.

از دستگاههای حافظه فقط خواندنی می توان برای ذخیره فریمور سیستم در سیستم های جاسازی شده مانند کنترل سیستم جرقه زنی خودرو یا در لوازم خانگی استفاده کرد. آنها همچنین برای نگهداری دستورالعمل های اولیه پردازنده مورد نیاز برای راه اندازی سیستم رایانه ای مورد استفاده قرار می گیرند. از حافظه خواندن و نوشتن می توان برای ذخیره سازی ثابت های کالیبراسیون، گذرواژه‌ها یا اطلاعات تنظیم استفاده کرد و ممکن است در یک میکروکنترلر گنجانده شود.

اگر حافظه اصلی یک سیستم کامپیوتری غیر فرار باشد، باعث می شود زمان لازم برای شروع به کار یک سیستم پس از قطع برق، بسیار کاهش یابد. انواع حافظه  های موجود غیر فرار نیمه هادی محدودیت هایی در اندازه حافظه، مصرف برق یا عمر عملیاتی دارند که باعث می شود آنها برای استفاده به عنوان حافظه اصلی غیر عملی باشند. توسعه برای استفاده از تراشه های حافظه غیر فرار به عنوان حافظه اصلی سیستم، به عنوان حافظه مداوم در جریان است. انتظار می رود که در سال 2020 با نام NVDIMM-P منتشر شود.