در یک کامپیوتر استوریج به محلی اطلاق می شود که داده ها در آن به فرمهای الکترومغناطیسی و یا نوری نگهداری می شوند و برای استفاده در اختیار پردازنده سیستم قرار می گیرد.

دو مورد استفاده از استوریج ها که بصورت های تجهیزات I/O به سیستم وصل می شوند هارد دیسک ها و سیستم های Tape می باشند.

البته این دو Device به عنوان تجهیزات جانبی به سیستم وصل می شوند و منایع ذخیره سازی دیگری نیز مانند مموری و استوریج داخلی بر روی خود سیستم ها قرار می گیرند.

در بیشتر اوقات استوریج به دو دسته ذیل تقسیم بندی می شود:

1- Primary Storage: که وظیفه نگهداری داده ها در حافظه RAM و یا بر روی حافظه موجود در خود پردازنده Cache L1 را بر عهده دارد.

2- Secondary Storage: وظیفه نگهداری از اطلاعات بر روی هارد دیسک ها و Tape ها و دیگر تجهیزاتی که عملیات I/O را انجام می دهند را دارد.

استوریج-های-روز-Storage-سیستم