تشخیص دیسک SSD در هاستهای لینوکس

بسیاری از مراکز داده و ارائه دهندگان خدمات میزبانی در حال حاضر ارائه SSD (درایو حالت جامد)می کنند. برای تشخیص دیسک SSD  اگر از دستور fdisk برای بررسی دیسک های استفاده کنید اطلاعاتی نمی توانید بدست بیاورید ولی ما اموزشی بسیار ساده برای شما داریم تا متوجه SSD یا SATA  بودن هارد بشوید.

تشخیص دیسک SSD

تشخیص دیسک SSD

در صورتی که نتیجه دستور زیر 0 باشد دیسک شما SSD است و در صورت 1 دیسک SATA می باشد.