سیستم های یکپارچه شرکت HP

سیستم های یکپارچه شرکت HP شامل موارد کلی ذیل می باشند:

  • Storage
  • Networking
  • Software
  • Server

 

HP Servers سرورهای

Server

 

HP Storages استوریج های

Storage

 

HP Networking تجهیزات

Networking

 

HP Softwares Solutions نرم افزار ها و راهکارها

Software

  • Manage networks, apps, analytics and clouds.