مفهوم VVol در VMware

مفهوم VVol در VMware

مفهوم VVol در VMware

روش جدیدی که برای نگهداری فایل های مربوط به هر VM از آن استفاده می شود، مفهوم جدیدی است به نام VVOL یا Virtual Volume VVOL ها object هایی هستند که روی فضای SC یا Storage Container قرار میگیرند و فایل های هر ماشین مجازی درون آنها encapsulate می شوند.

VVOL ها نیز از قبل ایجاد شده نیستند و به ازای ایجاد عملیات هایی که روی هر VM انجام می‌شود، ایجاد می‌شوند. این عملیات می‌تواند VM creation, cloning و Snapshot باشد. همانطور که گفتیم هر ماشین مجازی بسته به نوع فایل های آن می‌تواند متشکل از یک یا چند VVOL باشد.

هر VVOL دارای یک GUID می باشد که توسط آن شناسایی می‌شود.

استفاده از تکنولوژی VVOL یا Virtual Volume، روش جدیدی در ذخیره سازی فایل های مربوط به ماشین مجازی، در زیرساخت مجازی مبتنی بر VMware vSphere می باشد. اجازه بدهید نگاهی به اجزای تشکیل دهنده VVOL داشته باشیم:

1.VM files

2.Storage Container

3.SPBM

4.Virtual datastore

5.Protocol Endpoint

 

مزایای VVOL

از جمله مزایای استفاده از VVOL میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • استفاده بهینه از فضا به دلیل استفاده از provisioning در سطح  VM
  • تغییر پالیسی اختصاص داده شده به هر VM به صورت on the fly
  • ایجاد پالیسی به ازای هر VM و مشخص کردن نوع سرویس ها برای آن VM خاص
  • ذخیره سازی فایل های VM به صورت Object در داخل VVOL ها و قابلیت فراخوانی توسط API
  • قابلیت ایجاد خودکار VM ها در نرم افزارهای Automation
  • سازگاری بسیار بالاتر با محیط رایانش ابری