مفهوم PUE

مفهوم PUE

مفهوم PUE

شاخص اثربخشی مصرف برق (PUE) مخفف Power usage effectiveness نسبتی است که توصیف می کند یک مرکز داده رایانه ای به چه میزان از انرژی استفاده می کند. به طور خاص ، چه مقدار انرژی توسط تجهیزات محاسباتی استفاده می شود (در مقایسه با خنک کننده و سایر هزینه های اضافی).

PUE عبارت است از نسبت کل انرژی مورد استفاده توسط مرکز داده های رایانه ای به انرژی تحویل داده شده به تجهیزات محاسباتی می باشد. PUE معکوس کارایی زیرساخت مرکز داده (DCIE) است.

PUE در اصل توسط کنسرسیومی به نام The Green Grid ساخته شد. PUE در سال 2016 به عنوان یک استاندارد جهانی تحت ISO / IEC 30134-2: 2016 منتشر شد.

شاخص PUE ایده آل 1.0 است. هر چیزی که در مرکز داده به عنوان دستگاه محاسباتی در نظر گرفته نشود (به عنوان مثال روشنایی ، خنک سازی و غیره) در گروه مصرف انرژی تأسیسات قرار می گیرد.

مفهوم PUE - فرمول PUE

معیار PUE محبوب ترین روش برای محاسبه بازده انرژی است. اگرچه در مقایسه با سایر معیارها بیشترین کارآیی را دارد ، اما اثر مصرف برق با سهم معایب آن همراه است. این متریک متداول ترین متدی است که برای اپراتورها ، تکنسین های تأسیسات و معماران ساختمان برای تعیین میزان کارآیی انرژی ساختمان های مرکز داده آنها استفاده می شود. برخی از افراد حرفه ای حتی در مورد پایین بودن میزان کارایی برق خود نسبت به سایرین لاف می زنند. به طور طبیعی ، جای تعجب نیست که در برخی موارد یک اپراتور “به طور تصادفی” انرژی مورد استفاده برای روشنایی را محاسبه نمی کند و در نتیجه باعث کاهش مصرف انرژی می شود. این مشکل بیش از آنکه با خود سیستم متریک اثربخشی مصرف برق باشد ، به یک اشتباه انسانی مرتبط است.

یک مشکل واقعی این است که PUE آب و هوای شهرهای ایجاد شده در مراکز داده را در نظر نمی گیرد. به طور خاص ، این دمای طبیعی متفاوتی را در خارج از مرکز داده به حساب نمی آورد. به عنوان مثال ، یک مرکز داده واقع در آلاسکا را نمی توان به طور موثر با یک مرکز داده در میامی مقایسه کرد. آب و هوای سردتر نیاز کمتری به سیستم خنک کننده بزرگ دارد. سیستم های خنک کننده تقریباً 30 درصد از انرژی مصرف شده در یک مرکز داده را تشکیل می دهند ، در حالی که تجهیزات مرکز داده تقریباً 50 درصد است. به همین دلیل ، مرکز داده میامی ممکن است دارای اثر نهایی مصرف برق 1.8 و مرکز داده در آلاسکا با نسبت 1.7 باشد ، اما مرکز داده میامی با کارآیی بیشتری کار می کند. به طور خاص ، اگر اتفاقاً در آلاسکا باشد ، ممکن است نتیجه بهتری داشته باشد.