مفهوم NAND

مفهوم NAND

مفهوم NAND

NAND متداول ترین نوع حافظه فلش است. حافظه NAND در چندین نوع دستگاه ذخیره سازی ، از جمله SSD ها ، درایوهای فلش USB و کارت های SD استفاده می شود. حافظه NAND غیر فرار است ، به این معنی که داده های ذخیره شده بر روی آن ، حتی در صورت خاموش بودن از بین نمی رود.

NAND مخفف چیست؟

با کمال تعجب ، NAND مخفف اختصاری نیست. درعوض ، یک اصطلاح کوتاه از “NOT AND” می باشد که یک عملگر بولی و گیت منطقی می باشد. عملگر NAND فقط در صورت درست بودن هر دو مقدار ورودی ورودی ، مقدار FALSE تولید می کند. این ممکن است با عملگر NOR در تضاد باشد ، که فقط در صورت نادرست بودن هر دو ورودی مقدار TRUE تولید می کند.

حافظه های فلش NAND و NOR

حافظه فلش NAND شامل یک مدار مجتمع است که از گیت های NAND برای ذخیره داده ها در سلول های حافظه استفاده می کند. حافظه فلش NOR داده ها را با استفاده از گیت های NOR ذخیره می کند. در حالی که دستگاه های NOR داده ها را سریعتر می خوانند ، در نوشتن داده ها کندتر عمل می کنند و داده ها را به همان اندازه کارآمد ذخیره نمی کنند. دستگاه های NAND نسبت به دستگاه های NOR با همان اندازه فیزیکی ، داده ها را سریعتر می نویسند و پاک می کنند و اطلاعات را به طور قابل توجهی ذخیره می کنند.

به طور کلی ، ذخیره سازی NAND نسبت به NOR کارآمدتر است ، به همین دلیل NAND محبوب ترین نوع حافظه فلش است. با بهبود سرعت خواندن و نوشتن ، دستگاه های NAND از هارد دیسک های سنتی سریعتر شده اند. بنابراین ، SSD و حافظه فلش یکپارچه جایگزین HDD در اکثر رایانه ها شده اند.